جدیدترین مطالب

امتحان زیست شناسی چهارم شهریور ۹۳-۹۲

امتحان زیست شناسی چهارم شهریور ۹۳-۹۲
آزمون عملی می باشد که در میانه یا پایان یک دورهٔ آموزشی بخصوص در نظام آموزشی با هدف گزینش گروهی از افراد شرکت کننده و حذف گروهی دیگر صورت می‌گیرد. برا...
ادامه مطلب

تنفس سلولی یا تنفس یاخته ای یا Respiratory System

تنفس سلولی یا تنفس یاخته ای یا Respiratory System
تنفس سلولی مجموعه‌ای از دگرگشت (متابولیزم) یا سوخت‌وسازهایی است که به وسیله تغییرات ترکیبی و تخریبی در موجودات زنده انرژی شیمیایی درون خوراک‌ها را به...
ادامه مطلب

فتوسنتز یا سنتز نوری یا فروغ‌آمایی یا photosynthesis

فتوسنتز یا سنتز نوری یا فروغ‌آمایی یا photosynthesis
فتوسنتز (به انگلیسی: photosynthesis) یا سنتز نوری یا فروغ‌آمایی فرآیندی زیست‌شیمی است که در آن، انرژی نورانی خورشید توسط گیاهانو برخی از باکتریها به ا...
ادامه مطلب

نکته های درسی کتاب برای کنکور

نکته های درسی کتاب برای کنکور
زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز...
ادامه مطلب