جدیدترین مطالب

موردی بسیار بسیار خواندنی: یک مقایسه کاملاً علمی بین دوغ و نوشابه!!!

موردی بسیار بسیار خواندنی: یک مقایسه کاملاً علمی بین دوغ و نوشابه!!!
نوشابه یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های دنیاست و مصرف آن هر روز بیشتر می شود. حتی کودکان هم مقدار زیادی نوشابه مصرف می کنند و نوجوانان و جوانان در تمام...
ادامه مطلب

امتحان زیست شناسی سوم دی ماه ۱۳۹۳

امتحان زیست شناسی سوم دی ماه ۱۳۹۳
برای آنکه نظام تحصیلی موفق شود در آن واحد امتیازات فرهنگی را حفظ کند و بدون آنکه نشان دهد {چنین می‌کند و حتی به این تفاوت} تقدس بخشد، هیچ چیز نمی‌توان...
ادامه مطلب

امتحان زیست شناسی چهارم دی ماه ۱۳۹۳

امتحان زیست شناسی چهارم دی ماه ۱۳۹۳
آزمون عملی می باشد که در میانه یا پایان یک دورهٔ آموزشی بخصوص در نظام آموزشی با هدف گزینش گروهی از افراد شرکت کننده و حذف گروهی دیگر صورت می‌گیرد. برا...
ادامه مطلب

اندامک های سلول و وظیفه هر اندامک

اندامک های سلول و وظیفه هر اندامک
ساختار سلول سلول کوچکترین واحد سازنده ی بدن موجودات زنده است که هر سلول (چه گیاهی و چه جانوری ) ازسه بخش ۱. غشاء ۲. سیتوپلاسم ۳.هسته تشکیل شده است. سل...
ادامه مطلب

امتحان زیست شناسی سوم تجربی شهریور ۹۳-۹۲

امتحان زیست شناسی سوم تجربی شهریور ۹۳-۹۲
برای آنکه نظام تحصیلی موفق شود در آن واحد امتیازات فرهنگی را حفظ کند و بدون آنکه نشان دهد {چنین می‌کند و حتی به این تفاوت} تقدس بخشد، هیچ چیز نمی‌توان...
ادامه مطلب