امتحان زیست شناسی سوم خرداد ۹۵-۹۴

امتحان زیست شناسی سوم خرداد ۹۵-۹۴

برای آنکه نظام تحصیلی موفق شود در آن واحد امتیازات فرهنگی را حفظ کند و بدون آنکه نشان دهد {چنین می‌کند و حتی به این تفاوت} تقدس بخشد، هیچ چیز نمی‌تواند بهتر از آزمون به کنشگران توهم مسئول بودن خودشان در این فرایند را بدهد، به گونه‌ای که کسانی که در فرایند آموزشی حذف می‌شوند، احساس کنند که شکست خورده‌اند و برعکس کسانی که در این فرایند از میان جمع کوچکی از کسانی که قابلیت برگزیده شدن را داشته‌اند برگزیده می‌شوند، این احساس را داشته باشند که این گزینش تاییدی است بر شایستگی واقعی آنها یا نشان دهندهٔ «ودیعه:ای که در وجود آنها نهفته بوده} و سبب شده که آنها بر دیگران برتری بیابند؛ بنابراین باید گفت که امتحان، به صرف وجودش، فرایند حذف کردن را در زیر فرایند گزینش پنهان می‌کند، بدین ترتیب، کاملاً خواهیم فهمید که چرا امتحان در کارکرد خود به مقابهٔ گزینش هنوز هم از منطق حاکم بر فرایند حذفی تبعیت می‌کند که آن را پنهان می‌کند.

آزمون شفاهی یا امتحان شفاهی نوعی آزمون است که به صورت شفاهی، پرسش، پاسخ، بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. در این نوع گزینش استاد، دبیر یا معلم از شاگرد و دانشجوی خود سوال‌ها را می‌پرسد و طرف مورد پرسش می‌بایست به آنها جواب دهد. مصاحبه دانشگاهی و گزینشی نیز از این دست می‌باشد.

کنکور یا کانکور (به فرانسوی: Concours)، نام آزمونی است که برای سنجش آموزش‌های داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، در برخی کشورها مانند چین و ترکیه و ژاپن، برگزار می‌شود در صورتی که این نوع آزمون‌ها در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برگزار نمی‌شود.

زیست‌شناسی گستره پهناوری از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی را دربرمی‌گیرد. بسیاری از این عرصه‌ها گاه خود به عنوان رشته‌های جدا و مستقلی قلمداد می‌گردند. روی‌هم‌رفته این رشته‌ها به مطالعه زیست در مقیاس‌ها و سطوح گوناگون می‌پردازند از جمله:

  • در مقیاس هسته‌ای از راه زیست‌شناسی مولکولی، زیست شیمی، و تا اندازه‌ای ژنتیک
  • در مقیاس یاخته‌ای از طریق زیست‌شناسی یاخته‌ای
  • در مقیاس چندیاخته‌ای از راه فیزیولوژی، کالبدشناسی، و بافت‌شناسی
  • در سطح شکل‌گیری یا ریخت زایی (اونتوژنی) یک سازواره مفرد از راه پژوهش در رشته زیست‌شناسی تکاملی
  • در سطح وراثت میان زایندگان و زادگان از راه دانش ژنتیک
  • در سطح رفتار گروهی از راه رفتارشناسی
  • در سطح بررسی مجموعه یک جمعیت از طریق ژنتیک جمعیت و در مقیاس چندگونه‌ای‌تبارها از راه دانش سامانه‌شناسی
  • در سطح جمعیت‌های وابسته‌به‌هم و زیستگاه‌های ایشان از راه بوم‌شناسی و زیست‌شناسی فرگشتی و نیز احتمالاً از راه دانش دگرزیست‌شناسی که به بررسی وجود زیست در ورای کره زمین می‌پردازد.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *