اشتباهات تصادفی ژنتیکی هستند که مهمترین عامل بروزسرطان می باشند

اشتباهات تصادفی ژنتیکی هستند که مهمترین عامل بروزسرطان می باشند

مطالعات دانشمندان نشان می دهد دو یا چند جهش ژنی موجب بروز سرطان می شوند. و این جهش ها از طریق عوامل محیطی، ژن های به ارث رسیده از والدین یا صرفاً اشتباهات تصادفی در رونویسی DNA ایجاد می شوند.هم چنین دانشمندان به تازگی به این نتیجه رسیده اند که  اکثر تومورهای سرطانی به علت اشتباهات تصادفی ژنتیکی ایجاد می شوند.

پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز مریلند با استفاده از مدل سازی پیچیده ریاضی به ردیابی جهش های پرداختند که منجر به رشد غیرعادی سلول در ۳۲ نوع سرطان می شوند.

حال محققان با انجام محاسبات شان به این نتیجه رسیدند که بخش بزرگی از سرطان ها به دلیل خطا تصادفی در رونویسی DNA ایجاد می شوند.

به عنوان مثال، محققان با استفاده از این محاسبات برآورد کردند در ۷۷ درصد موارد سرطان لوزالمعده به دلیل جهش های تصادفی، ۱۸ درصد به دلیل عوامل محیطی و ۵ درصد به دلیل ژنتیک ارثی پدیدار می شود.

با این حال محققان تاکید دارند تمامی سرطان ها دارای نمایه علیت مشابهی نیستند و سبک زندگی و محیط می تواند تاثیر زیادی بر ریسک سرطان داشته باشد.

به عنوان مثال تیم تحقیق عنوان می کند که در سرطان ریه، به عنوان کشنده ترین سرطان، ۶۵ درصد جهش های مسبب بیماری منشاء محیطی (نظیر سیگار کشیدن) دارند، درحالیکه تنها ۳۵ درصد آن ناشی از خطا در رونویسی DNA است.

به گفته محققان تقریبا تمامی سرطان های دوران کودکی ناشی از خطاهای رخ داده در رونویسی تصادفی DNA هستند.

منبع:آفتاب

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *