جدیدترین مطالب

موردی بسیاربسیار مهم ودانستنی: این۸تمرین رابرای تقویت زانوانجام دهید!!!

موردی بسیاربسیار مهم ودانستنی: این۸تمرین رابرای تقویت زانوانجام دهید!!!
پرسش مناسب این است که آیا انجام فعالیت ورزشی برای من مناسب است؟ اگر پزشک شما با انجام فعالیت فیزیکی معمول موافق باشد شما می‌توانید به مرور زمان زانوها...
ادامه مطلب

اثری که استرس برگلبول‌سفیدوافزایش خطرحملۀ قلبی دربیماران دیابتی دارد

اثری که استرس برگلبول‌سفیدوافزایش خطرحملۀ قلبی دربیماران دیابتی دارد
هورمون‌های استرس و گلبول‌های سفید، می‌توانند هم خوب و هم بد باشند، آن‌ها می‌توانند به هم متصل شوند تا با عفونت مبارزه کرده و جراحت را مداوا کنند، اما...
ادامه مطلب

خبری جدید: شناسایی شیوه ای جدید ازفتوسنتز درطیف عظیمی ازسیانوباکتریها

خبری جدید: شناسایی شیوه ای جدید ازفتوسنتز درطیف عظیمی ازسیانوباکتریها
در نوع استاندارد و جهانی فتوسنتز از رنگدانه‌ی سبز «کلروفیل-a» برای دریافت نور و بکارگیری آن برای ساخت مواد شیمیایی زیستی مفید و اکسیژن استفاده می‌شود....
ادامه مطلب

بسیاربسیارمهم:چه اتفاقی برای بدن شمامی‌افتد،اگرنوشیدن آب رامتوقف کنید؟

بسیاربسیارمهم:چه اتفاقی برای بدن شمامی‌افتد،اگرنوشیدن آب رامتوقف کنید؟
 این اصلاً خوب نیست. بدن شما از ۶۰ درصد آب تشکیل شده و این دلیل خوبی است برای اینکه مطمئن شویم به طور مداوم آب بدن‌مان را تامین می‌کنیم. آب به وسیله‌ی...
ادامه مطلب

نورفلوئورسنت آبی دردامنه ۴۳۰تا۴۸۰ نانومتر باعث فعالیت پرسروصدای زنبورها میشود

نورفلوئورسنت آبی دردامنه ۴۳۰تا۴۸۰ نانومتر باعث فعالیت پرسروصدای زنبورها میشود
نور فلوئورسنت زمانی دیده می‌شود که ماده‌ی فلوئورسنت، پرتوهای فرابنفش یا نوع دیگری از تابش با طول موج کوتاه‌تر را جذب می‌کند و سپس آن‌را در قالب نور مر...
ادامه مطلب